Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji

CTTIiI powstało na bazie Ośrodka Przekazu Innowacji RARR S.A. w ramach projektu "Podkarpackie Centrum Transferu Technologii" finansowanego z programu dotacji dla OWB Phare 2000 SSG.

CTTIiI pełni istotną rolę w rozwoju gospodarczym regionu Podkarpacia poprzez:

 • Budowanie kompleksowej oferty dla MSP
 • Efektywne wspieranie transferu technologii i know-how
 • Podnoszenie kwalifikacji MSP

CTTIiI pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów. CTTIiI wspiera również powstawanie klastrów przedsiębiorstw, szczególnie w branżach: lotniczej, elektromaszynowej, drzewnej, chemicznej oraz przetwórstwa spożywczego. Aby realizować te cele CTTIiI współpracuje z siecią ekspertów i instytucji specjalizujących się w określonych dziedzinach.

Dla kogo?

Grupą docelową działalności CTTIiI są małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywne na polu innowacyjności i transferu technologii, które poszukują informacji i usług w tym zakresie. W szczególności klientami CTTIiI są:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, które wprowadzają lub planują wprowadzenie innowacyjnych technologii czy metod pracy.
 • właściciele innowacyjnych technologii, które możemy promować w Europie.
 • MSP, które natknęły się na określony problem technologiczny, który można rozwiązać przy współpracy z Centrum.
 • firmy, które mają lub pragną nawiązać kontakty międzynarodowe, dla których kontakt z Centrum traktowany będzie jako sposób oddziaływania na szerszy rynek, w tym także na konkurencyjne rynki zagraniczne.
 • uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe z terenu Podkarpacia, które mogą oferować za pośrednictwem CTTIiI swoje usługi oraz wypracowane technologie.

Główny nacisk kładziony będzie na efekty badań stosowanych, które mogą zostać wdrożone w przemyśle. Na bazie kontaktów z tymi instytucjami, CTTIiI tworzyć będzie sieć ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin. W wypadku zgłoszenia problemu technologicznego przez przedsiębiorcę, za pośrednictwem CTTIiI tworzony będzie zespół roboczy ekspertów z odpowiednich dziedzin, którego zadaniem będzie opracowanie konkretnego rozwiązania dla klienta.

Kamienie milowe

 • 1999 - podpisanie umowy na prowadzenie Ośrodka Przekazu Innowacji - Innovation Relay Centre South Poland
 • 2000 - realizacja projektu Wspieranie Innowacji na Podkarpaciu (PHARE SCI-TECH II)
 • 2000 - Konkurs Innowator Podkarpacia - pierwsza edycja (PHARE SCI-TECH II)
 • 2002 - realizacja projektu Podkarpackie Centrum Transferu Technologii (PHARE 2000)
 • 2005 - realizacja projektu STIM - Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP
 • 2008 - rozpoczęcie realizacji projektu Enterprise Europe Network
 • 2009 - rozpoczęcie realizacji projektu 5.2. PO IG "Rozwój usług doradczych o charakterze prionnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji"
 • 2010 - rozpoczęcie realizacji projektu systemowego 8.2.2. PO KL "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim" - zadanie nr 3 i 7
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Niedziela, 8 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN