Kurs rysunku technicznego

2012-05-28

 Szkolenie z rysunku technicznego skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzbogacić lub zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień rysunku technicznego maszynowego. Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych (22,5 godz. zegarowych). Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Na szkoleniu będą wykorzystywane multimedialne prezentacje.

1. Wprowadzenie do rysunku technicznego
a. formaty arkuszy
b. rodzaje linii i ich zastosowanie
c. pismo techniczne
d. podziałki
e. tabliczki rysunkowe
f. zastosowanie norm w rysunku technicznym
g. rzutowanie prostokątne metodą europejską
h. praktyczne zastosowanie rzutowania prostokątnego na przykładzie prostego modelu
2. Rozwinięcie zagadnienia rzutowania prostokątnego
a. podstawowe konstrukcje geometryczne stosowane w rysunku technicznym
b. wykonanie rzutów prostokątnych skomplikowanego modelu z zastosowaniem konstrukcji geometrycznych
3. Przekroje proste
a. metodologia tworzenia przekrojów prostych
b. oznaczenia przekroju prostego
c. wykonanie przekroju prostego na podstawie nieskomplikowanego modelu
4. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów prostych
a. wstęp do wymiarowania modeli na rysunkach technicznych maszynowych
b. wykonanie przekroju prostego na podstawie skomplikowanego modelu z zastosowaniem wymiarowania
5. Przekroje stopniowe
a. metodologia tworzenia przekrojów stopniowych
b. rozwinięcie zagadnienia wymiarowania
c. wykonanie przekroju stopniowego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania
6. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów stopniowych
a. tolerancje wymiarów; obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
b. wykonanie przekroju stopniowego na podstawie trudnego modelu z zastosowaniem wymiarowania i tolerancji wymiarów
7. Przekrój łamany prosty
a. metodologia tworzenia przekrojów łamanych
b. zasady rysowania gwintów i połączeń gwintowych
c. wprowadzenie zagadnienia chropowatości powierzchni
d. wykonanie przekroju łamanego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania, tolerancji wymiarów i oznaczania chropowatości powierzchni
8. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów łamanych
a. wprowadzenie tematyki tolerancji kształtu
b. wyznaczanie linii przenikania powierzchni walcowych
c. wykonanie przekroju łamanego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania, tolerancji wymiarów i oznaczania chropowatości powierzchni
9. Rysunek wykonawczy typu tuleja, tarcza
a. wprowadzenie tematyki tolerancji położenia
b. zasady rzutowania elementów typu tarcza i tuleja – półwidok – półprzekrój
c. wykonanie rysunku wykonawczego części maszynowej typu tarcza, tuleja na podstawie rzutu aksonometrycznego z zastosowaniem dotychczasowych tematów
10. Wały maszynowe
a. zasady rysowania i wymiarowania wałów maszynowych
b. wykorzystanie kładów miejscowych
c. oznaczanie charakterystycznych składowych wałów, np. nakiełków, podcięć obróbkowych, obróbki cieplnej dla danych powierzchni, wielowypustów
d. uszczelnienia wałów
e. wytyczne dotyczące chropowatości powierzchni, tolerancji wymiarów i tolerancji geometrycznych dla danych stopni wału – miejsc osadzenia łożysk, piast, uszczelnień
f. naniesienie na gotowym rysunku wału maszynowego wymiarów; potrzebnych przekrojów lub kładów; oznaczeń nakiełków, podcięć obróbkowych, obróbki cieplnej dla danych powierzchni, wielowypustów; chropowatości powierzchni, tolerancji wymiarów i tolerancji geometrycznych
11. Koła zębate walcowe
a. podstawowe parametry kół zębatych walcowych
b. obliczenia podstawowych parametrów koła zębatego walcowego
c. zasady rysowania i wymiarowania kół zębatych, tabliczka parametrów koła zębatego na rysunku wykonawczym
d. wykonanie rysunku wykonawczego koła zębatego walcowego o zębach prostych na podstawie podanych parametrów
12. Rysunek złożeniowy
a. czytanie rysunku złożeniowego, zasady przedstawiania złożeń i podawania istotnych wymiarów na rysunku złożeniowym
b. oznaczenia poszczególnych części na rysunku złożeniowym
c. wykonanie rysunku wykonawczego wybranego prostego elementu z rysunku złożeniowego
13. Rozwinięcie tematu rysunku złożeniowego
a. kontynuacja oznaczeń poszczególnych części na rysunku złożeniowym
b. wykonanie rysunku wykonawczego wybranego trudnego elementu z rysunku złożeniowego
14. Konstrukcje spawane
a. rodzaje połączeń spawanych, rodzaje spoin, oznaczenia spoin
b. wykonanie rysunku dla konstrukcji spawanej wg podanych wytycznych
15. Podsumowanie kursu, projektowanie w zespole
a. wykonanie krótkiego projektu w grupach kilkuosobowych

Umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia:

Uczestnik zdobywa podstawową wiedzę z zakresu wykonywania dokumentacji technicznej wyrobu.

Organizacja zajęć:

RARR SA przewiduje możliwość prowadzenia kursu w następujących wariantach:
a. tygodniowy (4 godz. dydaktyczne po godz. 16.00)
b. weekendowy (8 godz. dydaktycznych)
c. mieszany (część zajęć tygodniowych, część weekendowych)

Osoba do kontaktu: Agnieszka Grędysa; tel. 017 86 76 229; fax. 017 86 76 221; email: agrędysa@rarr.rzeszow.pl

 

Pliki do pobrania:
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Maj 2018
dziś jest: Piątek, 25 Maj 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN