ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

Zgłoszenie można składać do dnia 15 listopada 2019 r. na załączonym Formularzu.


 

Zakres współpracy
Specjalista będzie wspierał RARR S.A. w ramach projektu „ARTISTIC” poprzez:

 • członkostwo w Radzie Doradczej ds. Crowdfundingu utworzonej w ramach projektu (reprezentowanie RARR S.A. jako partnera projektu i regionu podkarpackiego), w tym:
 • udział w zagranicznych spotkaniach międzynarodowej Rady Doradczej ds. Crowdfundingu, dotyczących akcji pilotażowej w ramach projektu (testowanie pozyskania finansowania w ramach kampanii crowdfundingowych na realizację projektów w tematyce Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (NDK), wybór projektów z potencjałem na realizację kampanii w konsultacji z innymi ekspertami);
 • konsultacje e-mailowe, telefoniczne, online z pozostałymi członkami Rady Doradczej ds. Crowdfundingu;
 • przygotowanie dokumentacji w tym raportów, podsumowań ze spotkań i działań podejmowanych w ramach Rady Doradczej ds. Crowdfundingu;
 • prowadzenie konsultacji z zakresu tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych dla twórców i podmiotów z woj. podkarpackiego zajmujących się podtrzymywaniem (NDK);
 • udział w regionalnych spotkaniach Mediatorów z pomysłodawcami (spotkania przedstawicieli Punktów Wsparcia NDK z twórcami / operatorami / interesariuszami NDK);
 • udział w regionalnych spotkaniach sieci wsparcia NDK (spotkania instytucji / organizacji z obszaru kultury, przedsiębiorstw, potencjalnych inwestorów itp.).

Oferujemy:

 • nawiązanie współpracy z międzynarodowymi ekspertami ds. Crowdfundingu;
 • członkostwo w utworzonej w ramach projektu Radzie Doradczej ds. Crowdfundingu;
 • bezpłatny (pokrywany przez RARR S.A. w ramach projektu ARTISTIC) udział w zagranicznych spotkaniach Rady Doradczej ds. Crowdfundingu;
 • poszerzenie wiedzy i zdobycie dodatkowego doświadczenia w zakresie prowadzenia kampanii crowdfundingowych na realizację projektów w tematyce NDK.

Zasady współpracy:

 • umowa o bezpłatnej współpracy oraz odrębne umowy dotyczące udziału w zagranicznych spotkaniach Rady Doradczej ds. Crowdfundingu - z tytułu współpracy nie jest przewidziane żadne wynagrodzenie dla eksperta;
 • RARR S.A. finansuje udział eksperta (koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia – według obowiązujących stawek i przepisów krajowych w Polsce, z tytułu podróży nie przysługują diety i ryczałty) w ponadnarodowych zagranicznych spotkaniach Rady Doradczej ds. Crowdfundingu działającej w ramach projektu.
 • okres współpracy: od listopada 2019 r. (od daty podpisania umowy) do czerwca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty współpracy.


Projekt "ARTISTIC" [Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions] jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe
  

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Sobota, 14 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN