W dniach 9 – 11 września 2019 r. Miasto Ferrara było gospodarzem szóstego spotkania partnerów w ramach projektu „HICAPS” (Interreg Central Europe).

2019-09-18

Szóste spotkanie pokrywało się z kluczowym momentem w projekcie, który oznacza wejście w ostatni etap realizacji projektu – samo spotkanie miało ogromne znaczenie. Partnerzy z Chorwacji, Włoch, Słowenii i Polski (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) rozpoczęli pracę od dyskusji na temat ponadnarodowej strategii oceny dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych, a następnie rozmów na temat lokalnych planów działania oraz transnarodowego narzędzia wspomagania decyzji wraz z wytycznymi dotyczącymi wspierania / rozwoju ochrony parków historycznych.

Znaczenie tych dokumentów polega na tym, że choć dziedzictwo Europy Środkowej jest bogate i zróżnicowane pod względem konkretnej i niematerialnej historii, w niektórych sytuacjach obserwujemy jak nasze dziedzictwo jest niszczone lub zaniedbywane (z powodu braku zdolności - wspólnej polityki, know-how, niski stopień świadomości). W niektórych miejscach sytuacja szybko się pogarsza i należy pamiętać, że dziedzictwo kulturowe stanowi duży potencjał wzrostu gospodarczego, generując wartość, a tym samym bezpośrednio przynosząc korzyści obywatelom. Istnieje potrzeba znalezienia lepszej równowagi między ochroną dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym regionów, a zostanie to osiągnięte jedynie poprzez budowanie konsensusu między sektorem publicznym i prywatnym. W związku z tym partnerzy projektu postanowili zmierzyć się z tymi wyzwaniami, gromadząc ponadnarodowe najlepsze praktyki w tej dziedzinie, koncentrując się na technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami kultury, wyposażając władze lokalne i regionalne w skuteczne narzędzia planowania oraz łącząc zebrane dane w ramach strategii ponadnarodowej.

Ponadto po opracowaniu wspomnianej strategii ponadnarodowej partnerzy pracują nad opracowaniem i przyjęciem konkretnych lokalnych planów działania w każdym mieście partnerskim na rzecz dalszego rozwoju i rewitalizacji dziedzictwa historycznego w celu wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

________________________________________
 

O PROJEKCIE:

Cel projektu HICAPS:

Projekt HICAPS wzmocni potencjał sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy zarządzania historycznymi parkami i zwiększenia świadomości na temat parków jako dziedzictwa kulturowego. Projekt opracuje strategię oceny dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Inne rezultaty obejmują lokalne plany działań, narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji do samooceny dla rozwoju lokalnego i regionalnego oraz narzędzie ścieżki dydaktycznej na świeżym powietrzu. Projekt w szczególności przetestuje swoje nowo opracowane podejście w siedmiu obszarach pilotażowych poprzez rewitalizację historycznych ogrodów.
Partnerstwo:

HICAPS - "HIstorical CAstle ParkS" – Konsorcjum projektu składa się z 10 partnerów z 4 krajów Europy Środkowej, zrzesza:
1. Urząd Miasta Velenje (Słowenia) – Lider Projektu
2. Centrum Badań Naukowych Bistra Ptuj (Słowenia)
3. Uniwersytet w Ljubljanie, Wydział Architektury (Słowenia)
4. Fundacja Villa Ghigi (Włochy)
5. Urząd Marszałkowski Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)
6. Stowarzyszenie na rzecz promowania nieformalnego wykształcenia, myślenia krytycznego i filozofii w praktyce „Petit Philosophy” (Chorwacja)
7. Urząd Miasta w Varaždin (Chorwacja)
8. Urząd Miasta w Bedekovcina (Chorwacja)
9. Urząd Miasta Ferrara (Włochy)
10. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska).
Okres trwania projektu:
czerwiec 2017 – maj 2020

Więcej informacji o projekcie:
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/hicaps
Strona internetowa projektu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html

________________________________________
 

Kontakt:
Dane kontaktowe polskiego partnera:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 217, 216 (1. piętro)
Joanna Wojciechowska, tel. (17) 867 62 29, e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl
Elżbieta Szczygieł, tel. (17) 867 62 37, e-mail: eszczygiel@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Central Europe
 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Wtorek, 19 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN