Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu ARTISTIC, które odbędzie się w dniach 09 lipca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r. w Rzeszowie.

2019-06-19

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie organizowane w ramach projektu ARTISTIC, które odbędzie się w dniach 09 lipca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r. w Rzeszowie. Szkolenie jest bezpłatne i jest skierowane do lokalnych aktorów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK), w tym do indywidualnych twórców kultury, przedstawicieli podmiotów kulturalnych oraz osób i instytucji działających na rzecz podtrzymania, promocji i rozwoju niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dzień 1: 09 lipca 2019 r. od 8:00 - 16:45

Umiejętności komunikacyjne
Celem tej części szkolenia jest zwiększenie i poprawa umiejętności komunikacyjnych uczestników, aby pomóc im w kształtowaniu pożądanego i wiarygodnego wizerunku swojej działalności i projektów w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK) wśród grupy inwestorów, a także wśród lokalnych / regionalnych / krajowych interesariuszy, którzy mogą wesprzeć pomysły i / lub projekty NDK, aby pomóc sfinansować te przedsięwzięcia.
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z mediami społecznościowymi, kontaktem z mediami (PR), wykorzystaniem Internetu, mailingu, zarządzania stronami internetowymi, organizacją wydarzeń, networkingiem, tworzeniem materiałów promocyjnych (PR) (tworzeniem treści/tekstów/informacji dla różnych typów dla różnych mediów, opracowywaniem artykułów i ogłoszeń prasowych, projektowaniem ulotek, plakatów, roll upów itp. od strony koncepcyjnej, rolą zdjęć w komunikacji z mediami).

Ochrona własności intelektualnej
Celem tej części szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z własnością intelektualną i przemysłową ze szczególnym uwzględnieniem tematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, prawa do firmy, ochrony własności intelektualnej w Internecie i naruszeń w tych obszarach tematycznych w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Udział w tej części szkolenia przybliży uczestnikom jakie przysługują im prawa i jakie są możliwości ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do ich działalności w obszarze kultury niematerialnej oraz jakie są konsekwencje wynikające z naruszenia tych praw.

Dzień 2: 11 lipca 2019 r. od 8:00 - 17:15

Metody finansowania
Celem tej części szkolenia jest przybliżenie metod finansowania inicjatyw w zakresie NDK, w tym zasad pozyskiwania środków poprzez crowdfunding, wyjaśnienie aspektów prawnych (regulacji polskiego prawa dotyczących crowdfundingu, w tym kwestii podatkowych związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym społecznego) i pomoc w zaplanowaniu kampanii crowdfundingowej krok po kroku.

Tworzenie modeli biznesowych
Celem tej części szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zasad projektowania i planowania przedsięwzięcia biznesowego opartego o planowaną inicjatywę, przedstawienie sposobów weryfikowania zasadności takich przedsięwzięć (w oparciu o narzędzie Business Model Canvas). Po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe zasady projektowania przedsięwzięcia biznesowego oraz sposoby jego rozwijania w początkowych etapach przedsięwzięcia.

 

REJESTRACJA:
Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić i przesłać do dnia 05 lipca 2019 roku Formularz zgłoszeniowy
Miejsce szkolenia: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, sala 209 (1 piętro).
Rejestracja uczestników na wydarzenie jest otwarta. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 przedstawicieli jednej instytucji/organizacji - decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie dla osób, które wcześniej zgłosiły swój udział w tym dwudniowym wydarzeniu.

Pliki do pobrania:
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Październik 2019
dziś jest: Piątek, 18 Październik 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN