Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru "Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego" w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2019-06-14

Zgodnie z rozdziałem III §4 ust. 3. Regulaminu Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I „Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wnioski można składać w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia o naborze do momentu wyczerpania alokacji, o której mowa w Rozdziale III §2 ust.7 niniejszego Regulaminu
w danym roku kalendarzowym. Informacja o wyczerpaniu alokacji zostanie podana na stronie www.wsparcie.es oraz www.rarr.rzeszow.pl.” informujemy o wyczerpaniu alokacji.
W związku z tym, począwszy od dnia 14 czerwca 2019 zostaje wstrzymany nabór wniosków dla Uczestników Projektu wymienionych w Regulaminie Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie I w rozdziale
III § 1 ust.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Piątek, 22 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN