W dniach 16 oraz 17 kwietnia 2019 r. w Lublinie odbyło się spotkanie z cyklu „Okrągłe Stoły Tematyczne – Lokalne Centra Kompetencji”

2019-04-24

Spotkanie w ramach Okrągłych Stołów Tematycznych PPI w Lublinie

W dniach 16 oraz 17 kwietnia 2019 r. w Lublinie odbyło się spotkanie z cyklu „Okrągłe Stoły Tematyczne – Lokalne Centra Kompetencji” zorganizowane w ramach projektu „PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej” współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.
Celem spotkania było upowszechnienie i rozwój wiedzy w zakresie PPI oraz zaangażowanie w proces rozwoju regionalnego planu działania stworzonego dla Centrum Kompetencji PPI, które powstanie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych centrów kompetencji z Niemiec oraz Holandii, jak również przedstawiciele samorządów terytorialnych i branżowych z Polski, które w swojej działalności realizują postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W trakcie spotkania zaprezentowano ideę projektu PPI, jego główne założenia i opracowane rezultaty, którymi są „Narzędzia tematyczne Smart PPI2Innovate”, a także wyniki przeprowadzonych akcji pilotażowych. Pani Elżbieta Daszyńska, dyrektor Biura Zamówień Publicznych z Urzędu Miasta Lublina, opowiedziała o zamówieniach publicznych realizowanych przez Miasto Lublin, natomiast zaproszeni goście z zagranicy przybliżyli uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania lokalnych centrów kompetencji w Holandii oraz Niemczech.
W dalszej kolejności dr Elżbieta Szczygieł przedstawiła założenia regionalnego plan działania Centrum Kompetencji, które utworzone zostanie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum swoim zasięgiem obejmować ma cały region a jego planowany kształt zakłada prowadzenie w pierwszej kolejności szerokiej akcji informacyjnej o zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI), możliwości zastosowania opracowanych w ramach projektu Narzędzi SMART PPI dla sektora ochrony zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych i energii oraz świadczenie pomocy w wykorzystaniu wiedzy eksperckiej z tego zakresu. Centrum zostanie utworzone po zakończeniu realizacji projektu.

Główne cele Centrum Kompetencji PPI:
• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu PPI wśród pracowników sektora publicznego,
• wspieranie ich przy stosowaniu PPI, w szczególności przy użyciu narzędzia PPI2Innovate,
• wywieranie wpływu na sektor publiczny w celu zachęcenia ich do stosowania PPI,
• wzmocnienie powiązań między zamawiającymi, instytucjami badawczymi i innymi podmiotami związanymi z innowacjami.
Podczas dyskusji zaproszeni goście omówili główne kierunki działań centrów kompetencji, które są istotne z punktu widzenia różnych grup, m.in. podmiotów publicznych, organów kontroli czy przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w postępowaniach związanych z udzieleniem zamówień publicznych.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Sierpień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 19 Sierpień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN