Spotkanie z cyklu „Policy Round Tables” organizowane w ramach projektu „PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”

2019-02-06

30 stycznia 2019 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Policy Round Tables” organizowane w ramach projektu „PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej” współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.


Celem spotkania było upowszechnienie i rozwój wiedzy w zakresie PPI oraz zaangażowanie przedstawicieli podmiotów publicznych zajmujących się przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w proces rozwoju regionalnego planu działania stworzonego dla Centrum Kompetencji PPI, które powstanie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. po zakończeniu realizacji projektu.


W trakcie spotkania zaprezentowano projekt i opracowane w ramach projektu Narzędzia tematyczne Smart PPI2Innovate. W dalszej kolejności zaprezentowany został regionalny plan działania Centrum Kompetencji. Zaproszeni goście zostali poproszeni o przedstawienie sugestii i uwag dotyczących planu działania Centrum Kompetencji w oparciu o doświadczenie i wiedzę, w tym nabytą w trakcie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na pozyskanie innowacyjnych produktów i usług (PPI).
Centrum Kompetencji PPI zostanie stworzone celem wsparcia podmiotów udzielających zamówienia publiczne m.in. poprzez rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI), przedstawienie dobrych praktyk oraz możliwości zastosowania opracowanych w ramach projektu Narzędzi SMART PPI dla sektora ochrony zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz energii.

Główne cele Centrum Kompetencji PPI:
• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu PPI wśród pracowników sektora publicznego
• wspieranie ich przy stosowaniu PPI, w szczególności przy użyciu narzędzia PPI2Innovate
• wywieranie wpływu na sektor publiczny w celu zachęcenia ich do stosowania PPI
• wzmocnienie powiązań między zamawiającymi, instytucjami badawczymi i innymi podmiotami związanymi z innowacjami

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Sierpień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 19 Sierpień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN