Czwarte spotkanie partnerów projektu pn. „HICAPS” w Toruniu – październik 2018 r.

2018-11-05

Przedstawiciele RARR S.A. wzięli udział w 4. międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu HICAPS. Spotkanie zorganizowane zostało przez partnera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Podczas spotkania partnerzy omawiali dotychczasowe rezultaty projektu jak również dyskutowano nad dalszymi etapami prac. W obecnym semestrze realizacji projektu HICAPS wypracowano koncepcje rewitalizacji wybranych parków historycznych. W naszym regionie rewitalizacji zostanie poddany Park Zamkowy w Łańcucie. W trakcie spotkania powyższe koncepcje rewitalizacji zostały przedstawione przez każdego z partnerów, a następnie omówione zostały dalsze plany działania ich dotyczące.

Partnerzy projektu zobaczyli Park Tysiąclecia w Toruniu i wysłuchali osób zarządzających nim, którzy wytłumaczyli jak wyglądał proces rewitalizacji, skąd pozyskiwano fundusze.

Park Tysiąclecia jest usytuowany w lewobrzeżnej części Torunia w dzielnicy Stawki. Od północy ograniczony jest XIX-wiecznymi fortyfikacjami, od wschodu zabudową miejską, od południa ulicą gen. Kniaziewicza, zaś od zachodu ulicą gen. Wołczyńskiego. Park jest sukcesywnie rewitalizowany od 2006 roku. Nowe elementy małej architektury zostały wprowadzone - latarnie, ławki, siedziska, kosze na śmieci, a ponadto wybudowano siłownię zewnętrzną i plac zabaw. W ramach rekompensaty za wycinkę drzewostanu pod rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Bielanach, a także w celu uzupełnienia drzew, które zostały zniszczone podczas wichury w lipcu 2015 – 9 maja 2017 r. w parku zostało posadzonych ok. 200 drzew.

________________________________________
O PROJEKCIE:

Cel projektu HICAPS:

Projekt HICAPS wzmocni potencjał sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy zarządzania historycznymi parkami i zwiększenia świadomości na temat parków jako dziedzictwa kulturowego. Projekt opracuje strategię oceny dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Inne rezultaty obejmują lokalne plany działań, narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji do samooceny dla rozwoju lokalnego i regionalnego oraz narzędzie ścieżki dydaktycznej na świeżym powietrzu. Projekt w szczególności przetestuje swoje nowo opracowane podejście w siedmiu obszarach pilotażowych poprzez rewitalizację historycznych ogrodów.
Partnerstwo:
HICAPS - "HIstorical CAstle ParkS" – Konsorcjum projektu składa się z 10 partnerów z 4 krajów Europy Środkowej, zrzesza:
1. Urząd Miasta Velenje (Słowenia) – Lider Projektu
2. Centrum Badań Naukowych Bistra Ptuj (Słowenia)
3. Uniwersytet w Ljubljanie, Wydział Architektury (Słowenia)
4. Fundacja Villa Ghigi (Włochy)
5. Urząd Marszałkowski Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)
6. Stowarzyszenie na rzecz promowania nieformalnego wykształcenia, myślenia krytycznego i filozofii w praktyce „Petit Philosophy” (Chorwacja)
7. Urząd Miasta w Varaždin (Chorwacja)
8. Urząd Miasta w Bedekovcina (Chorwacja)
9. Urząd Miasta Ferrara (Włochy)
10. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska).
Okres trwania projektu:
czerwiec 2017 – maj 2020

Więcej informacji o projekcie:
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/hicaps
Strona internetowa projektu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html


________________________________________
Kontakt:
Dane kontaktowe polskiego partnera:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 217, 216 (1. piętro)
Joanna Wojciechowska, tel. (17) 867 62 29, e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl
Elżbieta Szczygieł, tel. (17) 867 62 37, e-mail: eszczygiel@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Central Europe

 


 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Sierpień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 19 Sierpień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN