PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYĆ KOBIETĄ”

2018-07-10

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
 

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego:( jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.
 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:

 • od 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • zamieszkałe na terenach wiejskich.
   

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Szkolenia z kompetencji społecznych,
 • Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;
 • Pośrednictwo pracy,
 • Stypendium szkoleniowe;
 • 9 - miesięczne płatne staże – 1289,83 zł/mc;
 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe(IPD), szkolenia, pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !


Informujemy, że rekrutacja zostaje przedłużona od 02.07.2018 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób
 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 114
e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl akubas@rarr.rzeszow.pl
Tel.: 17 86 76 253
www.rarr.rzeszow.pl
 

Wartość dofinansowania projektu z UE 1 473 503,28 PLN.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Luty 2019
dziś jest: Sobota, 16 Luty 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN