PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU "BYĆ KOBIETĄ"

2018-07-10

Zapraszamy kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkałe na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego: (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia do udziału w projekcie "BYĆ KOBIETĄ", realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferujemy m.in. szkolenia zawodowe oraz stypendia szkoleniowe za uczestnictwo i 9-miesięczne płatne staże w wysokości 1289,83 zł brutto miesięcznie.

Przedłużona Rekrutacja do II Edycji Projektu "BYĆ KOBIETĄ" prowadzona jest od 02.07.2018 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ/KURIEREM NA ADRES BIURA PROJEKTU.

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta

Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. 17 86 76 253

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VII Regionalny Rynek Pracy, działanie: 7.1
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Luty 2019
dziś jest: Sobota, 16 Luty 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN