WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II, decyduje kolejność zgłoszeń.

2018-07-17

  

WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szansa na sukces" - rekrutacja uzupełniająca II, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są mieszkańcami woj. podkarpackiego do udziału w projekcie "Szansa na sukces", realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Oferujemy m.in. szkolenia zawodowe wraz z stypendiami za uczestnictwo i półroczne płatne staże w wysokości 1850 zł brutto miesięcznie.


Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Szansa na sukces" będzie prowadzona od 29.06.2018 do ogłoszenia o zamknięciu naboru na stronie www.rarr.rzeszow.pl w zakładce projektu „Szansa na Sukces” i w zakładce „Aktualności”.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA POBRAĆ I WYPEŁNIĆ W BIURZE PROJEKTU.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.preinkubator.rzeszow.pl/projekty/aktualne-projekty/szansa-na-sukces

Biuro projektu:
Preinkubator Akademicki PPNT
ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów
tel. 17 850 42 99, 17 850 42 98

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa:
VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Luty 2019
dziś jest: Sobota, 16 Luty 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN