Rekrutacja do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

2018-05-14

 


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza termin rekrutacji do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.05.2018 – 30.06.2018r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z jednego z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, w którego skład wchodzi:

  • Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
  • Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych - w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Catering na każdych zajęciach szkoleniowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
pokój 311 (II piętro)
tel.: 17 86 76 232

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/innowacyjne-techniki-projektowania-i-wytwarzania-w-branzy-lotniczej-solidworks-cnc

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Marzec 2019
dziś jest: Czwartek, 21 Marzec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN