Warsztaty regionalne PPI2Innovate: rozwój wiedzy w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)

2018-04-30

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyły się „Warsztaty regionalne PPI2Innovate” organizowane w ramach projektu „PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania w Europie Środkowej".

Celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat nowego, promowanego przez Komisję Europejską podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. Zamówienia publiczne postrzegane są jako ważne narzędzie pobudzania innowacyjnych rozwiązań, niszowych usług w Unii Europejskiej, podczas gdy pobudzanie innowacji ma doprowadzić do przyspieszenia ich rozwoju i dostępności na rynku UE. Podczas spotkania przedstawiono czym są zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania, oraz jakie korzyści mogą osiągnąć instytucje publiczne stosujące nowe podejście do zakupu towarów czy usług.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Annę Wójtowicz-Dawid, prawnika, pracownika naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmującego się zagadnieniami prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego.

Podstawę do przeprowadzenia warsztatów stanowiły Narzędzia tematyczne PPI2Innocvate z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI) dla sektora ochrony zdrowia, energii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (SAMRT HEALTH, SMART ENERGY, SMART ICT) opracowane w ramach w/w projektu.

Narzędzia dostosowane zostały do ram prawnych 6 krajów Europy Środkowej z których wywodzą się partnerzy projektu. Oznacza to uwzględnienie specyfiki polityk i przepisów krajowych dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania we wspomnianych sferach.

W sumie 18 narzędzi PPI2Innovate uwzględniających ramy prawne środkowo-europejskich krajów stanowić będzie istotne wsparcie dla całego regionu i podmiotów publicznych na danym obszarze, funkcjonujących w zakresie prawa zamówień publicznych. Aktywne i przemyślane korzystanie z tych przewodników przyczyni się do rozwoju lokalnych i krajowych sieci przyjaznych innowacjom.

Narzędzia PPI2Innovate dostosowane do krajowych ram prawnych:

  • Narzędzie PPI2Innovate dla sektora ochrony zdrowia (SMART-HEALTH)
  • Narzędzie PPI2Innovate dla sektora energii (SMART-ENERGY)
  • Narzędzie PPI2Innovate dla sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (SMART-ICT)

Narzędzia dostępne są na stronie internetowej projektu:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html 


 

Projekt PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”). Konsorcjum projektu składa się z 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej, zrzesza agencje rozwoju (Bicro, CTRIA, RARR), podmioty innowacyjno-badawcze (UNITO,ICT NT, DEX IC) oraz administrację publiczną (Ministerstwo Administracji Publicznej Słowenii, Region Piemont, Okręg Somogy i miasto Lublin). Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2019 roku w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (2014 - 2020).

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Marzec 2019
dziś jest: Czwartek, 21 Marzec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN