Warsztaty regionalne PPI2Innovate

2018-04-10

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie zaprasza do udziału w „Warsztatach regionalnych” organizowanych w ramach projektu PPI2Innovate – Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Warsztaty regionalne PPI2Innovate - rozwój wiedzy w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych z obszaru województwa podkarpackiego zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych jako narzędzi wspierania innowacji.
Do udziału w warsztatach zapraszamy podmioty zainteresowane sektorami:
- Zdrowia,
- Energii,
- Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Warsztaty przeprowadzone zostaną w oparciu o narzędzia tematyczne PPI2Innovate z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI) dla sektora ochrony zdrowia, energii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (SMART HEALTH, SMART ENERGY, SMART ICT) opracowane w ramach w/w projektu. Narzędzia zostały dostosowane do ram prawnych 6 krajów Europy Środkowej, z których wywodzą się partnerzy projektu. Oznacza to uwzględnienie specyfiki polityk i przepisów krajowych dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania we wspomnianych sferach.

Głównym celem Narzędzi PPI2Innovate jest wsparcie podmiotów publicznych funkcjonujących w zakresie prawa zamówień publicznych w dotarciu do innowacyjnych rozwiązań, których poszukują poprzez opracowanie dokumentacji przetargowej, procedur przetargowych, wybór odpowiedniego wykonawcy, jak i zawieranie umów w oparciu o krajowe ramy prawne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza rejestracji on-line zamieszczonego na stronie internetowej:
- https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/35-959-rzeszow/warsztaty-regionalne-ppi2innovate-189405/?source=directory
- #PPI2Innovate


Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 kwietnia 2018 r.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.interreg-central.eu/PPI2Innovate

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Marzec 2019
dziś jest: Czwartek, 21 Marzec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN