Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018-02-07

PROJEKT: „BYĆ KOBIETĄ”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego ( jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:
• od 50 roku życia,
• długotrwale bezrobotne,
• niepełnosprawne,
• o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• zamieszkałe na terenach wiejskich.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:
• Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
• Szkolenia z kompetencji społecznych,
• Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
• Pośrednictwo pracy,
• Stypendium szkoleniowe,
• 9 - miesięczne płatne staże zawodowe – 1289,83 zł/mc,
• Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe (IPD), szkolenia, pośrednictwo pracy,
• Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 12–28.02.2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 115
e-mail: aaugustyn@rarr.rzeszow.pl
Tel.: 17 86 76 231
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Luty 2019
dziś jest: Sobota, 16 Luty 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN