UWAGA! Zmiana treści informacji o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektów prowadzonych przez ROWES w subregionie I i w subregionie II

2018-01-04

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektów pn.: "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I" oraz "ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II" ulega wydłużeniu do 22 stycznia 2018, ponieważ pierwotnie planowany termin 21.01.2018 wypada w niedzielę.
Wnioski złożone do dnia 22.01.2018 r. włącznie będą poddane ocenie formalnej w terminie do 7 dni od daty złożenia.
Wnioski złożone po 22.01.2018 r. będą poddane procesowi oceny w kolejnej rundzie.

W przypadku gdy 21 dzień danego miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, nabór zostaje wydłużony do dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2018
dziś jest: Poniedziałek, 10 Grudzień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN