Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne posiadające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego do przyjęcia na 4-ro miesięczny staż zawodowy

2017-10-23


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne posiadające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego do przyjęcia na 4-ro miesięczny staż zawodowy Uczestników Projektu „Bierny dziś- aktywny jutro“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnikami Projektu są zarówno kobiety oraz mężczyźni do 29 r. życia.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z propozycją przyjęcia na 4-ro miesięczny staż Uczestników naszego Projektu, chętnych do odbycia stażu na różnego rodzaju stanowiskach np.:

  • pracownik rachunkowości;
  • kadry i płace;
  • sprzedawca/kasjer;
  • operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
  • grafika komputerowa;
  • programowanie stron i serwisów www.

Dla uczestników Projektu będzie to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i pomoc
w odnalezieniu się na rynku pracy, a dla Państwa – możliwość korzystania z potencjału osób,
z którymi będą mogli Państwo nawiązać długoterminową współpracę.

Koszty stypendium stażowego, ubezpieczenia społecznego oraz wstępnych badań profilaktycznych pokrywa Realizator Projektu – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dla Opiekunów stażystów przewidziany jest dodatek do wynagrodzenia w kwocie 200,00 zł brutto/miesiąc.

Termin rozpoczęcia stażu: 01.12.2017 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu „Bierny dziś - aktywny jutro”:
Tel. 17 86 76 253
E-mail: akubas@rarr.rzeszow.pl lub aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 114

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Poniedziałek, 21 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN