3 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja PPI2Innovate Days organizowana przez RARR S.A., partnera projektu PPI2Innovate.

2017-10-09


3 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja PPI2Innovate Days organizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., partnera projektu PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych, badawczych itp.

Celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat nowego, promowanego przez Komisję Europejską podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania postrzegane są jako ważne narzędzie polityki społecznej Unii Europejskiej, gdyż celem ich jest pobudzenie innowacji, przyspieszenie ich rozwoju i dostępności na rynku. Jest to jedno z głównych założeń polityki gospodarczej w UE.

Zaproszeni Prelegenci wypowiedzieli się na temat wyzwań jakie stoją przed publicznymi zamawiającymi w kontekście innowacyjnych produktów i usług, a także podzielili się dobrymi praktykami, w tym przykładami zastosowania PPI (zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania) w Polsce.

Głównym punktem programu była prezentacja eksperta zewnętrznego przy Komisji Europejskiej działającego w obszarze PPI, Pani Sary Bedin. W swojej prezentacji przedstawiła wyjaśnienie czym są innowacyjne zamówienia i jak je postrzega Komisja Europejska. Wskazała na rolę i zadania jakie stoją przed zamawiającymi. Jednostki sektora finansów publicznych dysponują ogromnymi środkami finansowymi, które każdego roku wydają nabywając potrzebne im towary, usługi oraz roboty budowlane. Wzrost liczby zamówień na produkty oraz usługi, które nie opierają się na standardowych rozwiązaniach wskazuje na potrzebę zwiększenia świadomości znaczenia PPI w codziennym ich funkcjonowaniu. Prelegentka wyjaśniła stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie innowacji w zamówieniach. Komisja Europejska dzieli innowacyjne zamówienia na zamówienia przedkomercyjne (PCP) czyli takie które „mogą być wykorzystane, gdy nie ma jeszcze rozwiązań bliskich rynkowi i potrzebne są nowe badania i rozwój”, oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI), których celem jest nabywanie istniejących innowacji, które jeszcze nie osiągnęły pełnej komercjalizacji, ale nie wymagają nowych działań B+R.

Praktyczne aspekty zastosowania PPI omówione zostały przez Pana Marcina Kautscha oraz Pana Mateusza Lichonia. W swoich prezentacjach, opartych na koordynowanych przez nich projektach, przedstawili przykłady całego procesu PPI, włącznie z diagnozą przeprowadzoną dla poszczególnych podmiotów działających w sektorze zdrowia, badaniem potrzeb, jak również podjęciem decyzji w zakresie nabycia produktów innowacyjnych.
W pierwszym przypadku było to nabycie odzieży roboczej dla personelu medycznego, wykonanego z innowacyjnego materiału, w drugim zaś przypadku przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, zmierzającego do zmiany warunków w jakich przebywali pacjenci, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Każde z przedstawionych rozwiązań wskazywało na odmienne od standardowego podejście do potrzeb zamawiającego, które w dłuższej perspektywie czasu okazuje się być rozwiązaniem przynoszącym zamawiającemu konkretne korzyści materialne.

Prof. Gabriella M. Racca z Uniwersytetu w Turynie oraz Anna Wójtowicz-Dawid z Uniwersytetu Rzeszowskiego odniosły się do opracowanego w ramach projektu PPI2Innovate narzędzia ułatwiającego przeprowadzenie postępowań mających na celu pozyskanie innowacyjnych produktów i usług. Uczestnikom przedstawione zostały założenia projektowe, zasady prowadzenia działań, które mają charakter międzynarodowy, zmierzający do poszerzenia wiedzy, świadomości, jak również inicjujący potrzebę stosowania innowacyjnych zamówień. Głównym celem narzędzia PPI2Innovate jest udzielanie pomocy podmiotom stosującym zamówienia publiczne, poprzez wsparcie ich krok po kroku w dotarciu do innowacyjnych rozwiązań, których poszukują. Narzędzie w formie przewodnika, poprzez wskazanie zasad, narzędzi i możliwości, jak również zwracając uwagę na podejmowane przez Zamawiających działania związane z przygotowaniemi prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ma zachęcić i ułatwić opracowywanie dokumentacji przetargowej, procedur przetargowych, oraz dokonywanie wyboru odpowiedniego wykonawcy, gwarantującego dostarczenie innowacyjnego zamówienia. Narzędzie opiera się na obowiązujących przepisach prawnych w zakresie zamówień publicznych, uwzględniając szereg orzeczeń KIO.

W końcowej części konferencji uczestnicy mieli szansę na zadawanie pytań i dyskusję z ekspertami o możliwościach rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz wyzwaniach środowiskowych w kontekście wydatkowania środków publicznych na innowacyjne zamówienia.

Strona projektowa:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html
 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Sobota, 19 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN