Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II edycji projektu pt. "Bierny dziś - aktywny jutro" - termin rekrutacji: 16.08.2017r. - 31.08.2017r.

2017-08-07


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujące woj. podkarpackie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • niepełnosprawne – 20 pkt.,
 • bierne zawodowo – 20 pkt.,
 • zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. mieszkańców – 3 pkt.,
 • których dochód na członka rodziny wynosi do 500 zł na osobę – 3 pkt.,
 • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego – 3 pkt.

W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • Indywidualny Plan Działania (IPD),
 • doradztwo psychologiczne,
 • szkolenia specjalistyczne wg. potrzeb (min. księgowość, kadry i płace, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, grafika komputerowa, itp.), potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
 • stypendium szkoleniowe,
 • 4 - miesięczne płatne staże - 1570 zł/mc/brutto,
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia specjalistyczne wg. potrzeb;
 • wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 114 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – z dopiskiem „Bierny dziś – aktywny jutro” - liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.
Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 253
Pokój: 114 (parter)
www.rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/bierny-dzis-aktywny-jutro

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Karta oceny formalnej
4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2018
dziś jest: Wtorek, 17 Lipiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN