Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

2017-06-22

Informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie pełnić rolę operatora dla subregionu rzeszowskiego w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Celem realizacji projektu pn. GENERATOR KOMPETENCJI jest objęcie wsparciem finansowym (maksymalny poziom dofinansowania - 80%) przedsiębiorstw subregionu rzeszowskiego, które deklarują potrzebę podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego przewiduje się realizację wsparcia dla mikro (w tym osób samozatrudnionych), małych i średnich firm (MŚP) i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu i współpracy przedsiębiorstwa, które mają siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności w jednym z następujących powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy biura projektu pod numerem telefonu (17) 86 76 226 lub (17) 86 76 224.


Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR) ?

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

Zasady realizacji Działania 7.5 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2018
dziś jest: Wtorek, 11 Grudzień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN