Informujemy, że w dniach 12.06.2017 - 30.06.2017 odbędzie się nabór z działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -2020

2017-05-18


Poddziałanie 1.4.1 RPO WP 2014–2020 skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach:

- B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,

- B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,

- C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.
Udział w Projekcie jest dużą szansą na zdynamizowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć pod niniejszym linkiem:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1352-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik

RARR świadczy usługi w zakresie sporządzania Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz późniejszego rozliczania Projektu.

Zapraszamy do współpracy, a szybko przekonacie się Państwo o korzyściach z udziału w Projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Andrzejem Ożogiem pod nr 730030019 lub 017 86 76 222.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Maj 2018
dziś jest: Niedziela, 20 Maj 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN