Ostatnie miejsca w projekcie „KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET”

2016-07-11

 

Jesteś osobą długotrwale bezrobotną i marzysz o pracy w branży informatycznej lub turystycznej?

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Danmar Computers i YouNet zapraszają do 2 edycji projektu „KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET”.

Rekrutacja trwa do 13 lipca 2016 r. (środa). Zostały 3 ostatnie miejsca.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w 2 edycji projektu będzie prowadzone do 13 lipca 2016 r., w dni pracujące od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go osobiście w Biurze Projektu lub przesłać listownie (liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu) na adres Biura Projektu u Partnera Wiodącego (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 218 (1 piętro budynku), tel. (17) 867 62 14, Biuro Projektu jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem Świąt, dni wolnych ustawowo oraz dni wolnych zgodnie z uchwałą Zarządu RARR S.A.).

W ramach 2 edycji projektu rozpatrywane będą wyłącznie formularze rekrutacyjne, które wpłyną do Biura Projektu u Partnera Wiodącego we wskazanym terminie tj. do 13 lipca 2016 r.

W przypadku niezebrania planowanej liczby Uczestników Projektu w ramach 2 edycji projektu i realizowanej w jej ramach rekrutacji, umożliwiającej osiągnięcie założonych wskaźników Projektu termin zakończenia rekrutacji może zostać przedłużony.

Formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz harmonogram rekrutacji są dostępne w Biurze Projektu u Partnera Wiodącego, na stronach internetowych: www.podkarpackikompas.pl, www.rarr.rzeszow.pl, www.danmar-computers.com.pl oraz w trakcie spotkań rekrutacyjnych, których wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie! 


 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2018
dziś jest: Środa, 19 Grudzień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN