"SOCIAL ECONOMY – Szansa rozwoju regionu Kachetii w Gruzji"

2016-04-16

                              

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie wraz z Partnerem Community Development Centre „SATEMO” z Tbilisi w Gruzji realizuje projekt pn. „SOCIAL ECONOMY – Szansa rozwoju regionu Kachetii w Gruzji”. Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  
Projekt jest odpowiedzią na analizę przeprowadzoną przez organizację gruzińską Community Development Centre z Tbilisi , która prężnie działa na rzecz rozwoju lokalnego oraz na rzecz poprawy sytuacji osób pozostających bez pracy.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób (niepełnosprawnych oraz bezrobotnych z terenów wiejskich) poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz zakładanie i prowadzenie 4 spółdzielni socjalnych w regionie Kachetii w Gruzji do 31.12.2016 r. Celem długoterminowym realizacji projektu jest promocja samozatrudnienia poprzez zakładanie spółdzielni socjalnych.

Cele bezpośrednie realizacji projektu:

  • podniesienie kwalifikacji trenerów, doradców i kadry projektowej z Gruzji (9 osób) z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez ekspertów z ramienia RARR S.A.,
  • podniesienie kwalifikacji 30 osób z regionu Kachetii z zakresu zakładaniai prowadzenia spółdzielni socjalnych,
  • dofinansowanie rozpoczęcia działalności 4 spółdzielni w Kachetii,
  • samozatrudnienie 20 osób zakładających spółdzielnie socjalne (4 spółdzielnie 5-osobowe),
  • wzmocnienie potencjału merytorycznego i technicznego organizacji CDC z Tbilisi.

Projekt wdrażany jest w okresie od 01.04.2016 – 31.12.2016

Beneficjenci projektu:

Beneficjenci ostateczni projektu to 30 osób (niepełnosprawnych oraz bezrobotnych
z terenów wiejskich) 20 kobiet, 10 mężczyzn, pozostających bez pracy, zamieszkujących
w regionie Kachetii a zwłaszcza do mieszkańców gmin Telavi i Signagi, zamierzających założyć spółdzielnię socjalną, z czego 20 osób założy 5-osobowe spółdzielnie socjalne (4 utworzone spółdzielnie).
Beneficjentem pośrednim projektu będzie również Partner projektu, który dzięki realizacji projektu uzyska niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji projektów z zakresu udzielenia wsparcia na założenie spółdzielni socjalnych.

Działania i tematyka szkoleń:

W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 30 osób z zakresu prowadzenia
i zakładania spółdzielni socjalnych:

  • 120 h szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej (3 gr. x 40h), okres realizacji: lipiec - sierpień 2016,
  • 60h indywidualnego doradztwa z zakresu księgowości i biznesplanu (10h/gr.): lipiec 2016,
  • 12h doradztwa prawnego (2h/gr.): lipiec 2016.

dodatkowo dla 20 osób spośród 30 (4 grupy inicjatywne po min. 5 osób) otrzyma:

  • bezzwrotne granty na zarejestrowanie i rozwój spółdzielni socjalnej (w tym wsparcie pomostowe przez pierwsze 4 miesiące prowadzenia spółdzielni socjalnej),
  • 120h doradztwa indywidualnego z zakresu prawa, księgowości i marketingu (30h/spółdzielnia).

Biuro projektu w Polsce:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 867 62 44
www.rarr.rzeszow.pl

Biuro projektu w Gruzji
Community Development Centre SATEMO
Galaktoni 20 Street, 0105 Tbilisi
Tel.+995 32 2 998322
www.satemo.ge


Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.
პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2019
dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN