Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Active Women!”

2014-11-18

  
              Projekt skierowany jest do kobiet, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących Zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących Zakładu pracy spełniających następujące kryteria:
- pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne) lub w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze województwa podkarpackiego (według przepisów KC)

Dodatkowe punkty otrzymują:

 • kobiety w wieku 18-34;
 • kobiety zamieszkujące tereny wiejskie;
 • kobiety o niskich kwalifikacjach (wykształcenie zawodowe lub niższe).

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 02.12.2014r. 08.12.2014r.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z jednej z dwóch ścieżek wsparcia:

I – ścieżka stażowa

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia z kompetencji społecznych i zawodowych
 • szkolenia zawodowe
 • indywidualne spotkania z psychologiem
 • warsztaty z poruszania się po rynku pracy
 • pośrednictwo pracy
 • płatne staże zawodowe – 1 680 zł * 6 miesięcy

II – ścieżka dotacyjna

 • doradztwo zawodowe
 • indywidualne spotkania z psychologiem
 • szkolenie „Jak założyć własną firmę”
 • indywidualne doradztwo związane z opracowaniem biznesplanu
 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia firmy dla osób które otrzymają inwestycje na założenie działalności gospodarczej
 • bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):
   - wsparcie inwestycyjne – do 40 000 zł
   - wsparcie pomostowe – 1 680 zł * 6 miesięcy 

Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 244, 17 86 76 275

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 304
tel. 17 86 76 273

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Szczegółowe informacje: www.activewomen.rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2019
dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN