Zapraszamy do udziału w projekcie: „ECB – Europejski Certyfikat Bankowca”- rekrutacja do II tury szkoleń w terminie od 12.01.2015 do 30.01.2015

2015-01-12

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) z branży bankowej, działających na terenie województwa podkarpackiego (tzn. posiadających co najmniej jednostkę organizacyjną na terenie województwa). Podmioty te delegują do udziału w projekcie 120 osób (60 w pierwszej edycji i 60 w drugiej edycji) pracujących w ww branżach.

Uczestnicy projektu wezmą udział w 80 godzinnym szkoleniu przygotowującym do Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów i praktyków w dziedzinie bankowości i obejmować będą 5 modułów:

 1. „Otoczenie makroekonomiczne” – otoczenie ekonomiczne i monetarne; polityka pieniężna na obszarze Europejskim; segmentacja przedsiębiorców (16 h),
 2. „Relacja produkt – klient” – produkty i usługi bankowe; klienci banku; klient instytucjonalny z sektora finansowego; etyka (16 h),
 3. „Efektywny bank” – zabezpieczenia kredytowe; bank w roli pośrednika; ocena efektywności banku (24 h),
 4. „Analizowanie i zarządzanie finansami w bankowości” – bilans banku i jego analiza; zarządzanie aktywami, pasywami, finansami, ryzykiem bankowym i kosztami banku (16 h),
 5. „Podstawy marketingu przy zarządzaniu bankiem” – marketing; zarządzanie (8 h).

Rekrutacja do projektu (II edycja) trwa od 12.01.2015r. – 30.01.2015r.

Beneficjenci zakwalifikowani do projektu będą zobowiązani do udziału we wszystkich modułach szkoleń.

Zgłoszenia do projektu należy składać osobiście (na miejscu do wypełnienia test wiedzy z podstaw bankowości i finansów)
w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35- 959 Rzeszów pokój nr 314 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30,
tel. 017 86 76 285 lub 287 na formularzach dostępnych w biurze projektu oraz na stronie internetowej RARR i stronie internetowej projektu www.ecb.rarr.rzeszow.pl.

Oferowane formy wsparcia:

 • udział w szkoleniu (80 godzin) uwzględniającym w szczególności zagadnienia objęte programem egzaminu ECB EFCB
 • materiały szkoleniowe
 • podręczniki do egzaminu (2 tomy)
 • wyżywienie podczas szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatny udział w egzaminie certyfikującym ECB EFCB


Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów w dziedzinie bankowości i finansów i odbywać się będą w weekendy w Rzeszowie lub innych miastach woj. podkarpackiego w przypadku zebrania grupy
Udział w projekcie umożliwia zdobycie Europejskiego Certyfikatu Bankowca – dokumentu honorowanego w całej Unii Europejskiej bez ponoszenia kosztów.
Uzyskanie Certyfikatu ECB jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, ale daje możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN