REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOJRZAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

2014-03-31

Z przyjemnością informujemy, iż Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego uzyskała akceptację dokumentacji do Projektu „Dojrzała przedsiębiorczość”

Termin rekrutacji od 14 do 28 kwietnia 2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 86 76 291

Dokumentacja do Projektu znajduje się w załącznikach poniżej:

          REKRUTACJA

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - doc/pdf
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu_Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie - doc/pdf
  • Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego_Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa podkarpackiego - doc/pdf
  • Załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego_Oświadczenie o otrzymaniunie otrzymaniu pomocy de minimis - doc/pdf
  • Załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego_Deklaracja udziału w Projekcie (po zakwalifikowaniu do Projektu) - doc/pdf
  • Załącznik nr 7 do Formularza zgloszeniowego_Oświadczenia o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (po zakwalifikowaniu do Projektu) - doc/pdf
  • Załącznik nr 8 do Formularza zgłoszeniowego_Oświadczenie o uczestnictwie w jednym Projekcie (po zakwalifikowaniu do Projektu) - doc/pdf
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu_Karta oceny formalnej Formularza - doc/pdf
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu_Karta oceny merytorycznej Formularza - doc/pdf
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu_Karta wyników testu kompetencji i rozmowy z doradcą zawodowym - doc/pdf
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu_Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego - doc/pdf

          WSPARCIE FINASOWE

 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - doc/pdf
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu_Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu_Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu_Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcie finansowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu_Wzór karty oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu_Wzór biznes planu - doc/pdf
 • Załącznik nr 6 do Regulaminu_Wzór oświadczenia o zgodności złozonej wersji papierowej z wersją elektroniczną - doc/pdf
 • Załącznik nr 7 do Regulaminu_Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 8 do Regulaminu_Wzór Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimi - doc/pdf
 • Załącznik nr 9 do Regulaminu_Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - doc/pdf
 • Załącznik nr 10 do Regulaminu_Wzór karty oceny biznes planu - doc/pdf
 • Załącznik nr 11 do Regulaminu_Wzór odwołania od oceny biznes planu - doc/pdf
 • Załącznik nr 12 do Regulaminu_Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 13 do Regulaminu_Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego - doc/pdf
 • Załącznik nr 14 do Regulaminu_Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT - doc/pdf
 • Załącznik nr 15 do Regulamin_Wzór oświadczenia o niekaralności karą dostepu do środków - doc/pdf

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2019
dziś jest: Poniedziałek, 17 Czerwiec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN