Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora powstało w 2001 roku w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie.
Pracownicy Centrum Obsługi Inwestora dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy Centrum udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dla kogo?

Centrum obsługi inwestora jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w województwie podkarpackim oraz wspiera rozwój regionu poprzez stymulowanie napływu inwestycji zagranicznych. Do współpracy zapraszamy w szczególności:

 • Inwestorów krajowych i zagranicznych - COI dysponuje opisem procedur procesu inwestycyjnego oraz udziela informacji na temat aktualnego stanu inwestycji w regionie.
 • Lokalne samorządy i przedsiębiorstwa - COI adresuje bogaty pakiet usług do gmin gotowych przyjąć nowe inwestycje na swoim terenie oraz firm poszukujących dopływu kapitału i technologii.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa podkarpackiego, które eksportują swoje towary, lub pragną rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o eksport - COI posiada informacje o działalności eksportowej oraz o rynkach zagranicznych.

Kamienie milowe

 • 1998-2000 realizacja projektu „Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Innowacyjności” (PL 9609/03/05/L001) w ramach, którego odrestaurowana została i zaadoptowana do potrzeb Centrum zabytkowa kamienica w centrum Rzeszowa
 • 2000-2001 - realizacja projektu Phare Partnership (98-5119) „Utworzenie Regionalnego Centrum Inwestycyjnego w regionie Małopolski Wschodniej” w ramach którego, przeszkolono pracowników, wyposażono biura oraz przygotowano dokumenty programowe Centrum.
 • 15 luty 2001 utworzenie Centrum Obsługi Inwestora - nowej komórki organizacyjnej w strukturach RARR S.A.
 • 29 maj 2001 podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych.
 • 20 grudnia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Obsługi Inwestora.
 • 2003 – realizacja projektu „Poszerzenie działalności Centrum Obsługi Inwestora o działalność związaną z promocją eksportu” w ramach którego do działalności Centrum wprowadzone zostały usługi doradcze pro-eksportowe.
 • 15 września 2004 podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, samorządem województwa podkarpackiego i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Na podstawie umowy Centrum Obsługi Inwestora jest oficjalnym partnerem PAIiIZ w województwie podkarpackim.
 • 2005-2006 realizacja projektu "Pomoc doradczo-szkoleniowa dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy utworzeniu Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w województwie śląskim".
 • styczeń 2006 - inauguracja comiesięcznych spotkań Klubu Eksportera dla podkarpackich przedsiębiorców.
 • październik 2006 rozpoczęcie realizacji projektu "Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym".
 • styczeń 2010 rozpoczęcie realizacji projektu " Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora"
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Kwiecień 2018
dziś jest: Piątek, 20 Kwiecień 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - rekrutacja do II edycji rozpoczyna się od 01.03.2018 r.

2018-04-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia), 16 maja 2018 r.

2018-04-17
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej

2018-04-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w III Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00- ulubionego święta rzeszowian.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

2018-04-12
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator Miejsce pracy: Tarnobrzeg, Mielec, Sędziszów Młp., Dębica, Strzyżów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Jak zadbać o markę w internecie, czyli skuteczna promocja w Google i mediach społecznościowych”

2018-04-06
Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej głównego budynku Inkubatora AEROPOLIS (Jasionka 954, Bud. IT)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN