Centrum Ekonomii Społecznej

Centrum Ekonomii Społecznej powstało w 2009 roku.
Głównym celem CES jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa podkarpackiego. Kluczową zasadą przyświecającą funkcjonowaniu naszego Centrum jest misja społeczna, rozumiana jako prymat działania na rzecz ludzi, nad maksymalizacją zysku.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 600, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN