Kontakt:

Mirosław Cieśla - Kierownik
17 867 62 35
mciesla@rarr.rzeszow.pl

Beata Stankiewicz
1 7740 19 18
bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Marta Puc
17 740 16 66
mpuc@rarr.rzeszow.pl

Ewa Buż
17 740 16 66
ebuz@rarr.rzeszow.pl

Barbara Michna
17 867 62 35
bmichna@rarr.rzeszow.pl

Jakub Karp
17 867 62 36
jkarp@rarr.rzeszow.pl

Anna Strusińska
17 867 62 94
astrusinska@rarr.rzeszow.pl

Krystyna Misztal-Zając
17 867 62 35
kzajac@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Bober
17 867 62 37
tbober@rarr.rzeszow.pl

Justyna Franczyk
17 867 62 36
jfranczyk@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Sowa
17 740 10 61
kgamrot@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Sielska
16 676 11 09
msielska@rarr.rzeszow.pl , biuroprzemysl@sprawnengo.pl

Beata Paszkiewicz
13 464 54 52
biurolesko@sprawnengo.pl

Piotr Słowik
13 445 05 94
pslowik@rarr.rzeszow.pl  , biurojaslo@sprawnengo.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 600, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 25.866.000 PLN