Kontakt

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Szopena 51; 35-959 Rzeszów
ctt@rarr.rzeszow.pl 

Grzegorz Tabisz - kierownik
017 86 76 234
gtabisz@rarr.rzeszow.pl

Alicja Jędrzejczyk
017 86 76 273
ajedrzejczyk@rarr.rzeszow.pl

Jakub Namięta
017 86 76 233
jnamieta@rarr.rzeszow.pl

Renata Kołcz
017 86 76 273
rkolcz@rarr.rzeszow.pl

Anna Zakrzewska
017 86 76 274
azakrzewska@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Wisz
017 86 76 272
mwisz@rarr.rzeszow.pl 

Dominik Piłat
017 86 76 274
dpilat@rarr.rzeszow.pl  
 

Katarzyna Róg
017 86 76 233
krog@rarr.rzeszow.pl

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN