Oferta

Oferta i zadania Centrum Szkoleń i Organizacji obejmują:

  • prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, samorządów, osób bezrobotnych z zakresu dostępnych funduszy strukturalnych, przedsiębiorczości, marketingu, itp.;
  • zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej;
  • koordynacje działań służących promocji regionu poprzez działalność marketingową, wydawniczą i kontakty z mediami;
  • obsługa organizacyjna Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi w kraju i zagranicą.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN