Oferta

Działalność Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości koncentruje się na wykonywaniu zadań Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Instytucji Wdrażającej Działanie 2.5 i 3.4 ZPORR. W ramach CRP zostały wydzielone dwie sekcje: Sekcja Kontraktowania i Sekcja Wdrażania realizujące zlecone zadania.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN