Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
crp@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Wiśniowska - Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 017 85 20 606, 017 86 76 223
jwisniowska@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Godawska
tel. 017 86 76 224
agodawska@rarr.rzeszow.pl

Agata Szostek
tel. 017 86 76 227
aszostek@rarr.rzeszow.pl

Ewa Sikorska
tel. 017 86 76 222
esikorska@rarr.rzeszow.pl

Grzegorz Mazur
tel. 017 86 76 278
gmazur@rarr.rzeszow.pl

Dominik Rachmant
tel. 017 86 76 277
drachmant@rarr.rzeszow.pl

Maciej Kryński
tel. 017 86 76 228
mkrynski@rarr.rzeszow.pl  

Małgorzata Inger
tel. 017 86 76 271
minger@rarr.rzeszow.pl

Grzegorz Kowal
tel. 017 86 76 268
gkowal@rarr.rzeszow.pl 

Izabela Wąsacz-Krok
tel. 017 86 76 250
iwk@rarr.rzeszow.pl

Justyna Buczek
tel. 017 86 76 226
jbuczek@rarr.rzeszow.pl

Andrzej Ożóg
tel. 017 86 76 250
aozog@rarr.rzeszow.pl

Maciej Gałas
tel. 017 86 76 299
mgalas@rarr.rzeszow.pl

Monika Janicka
tel. 017 86 76 299
mjanicka@rarr.rzeszow.pl
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN