Wydarzenia

 

19 luty 2013 r.
Ogloszono przetarg na zakup wyposażenia do Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej finansowany w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospdarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

5 grudnia 2012 r.
W Inkubatorze Technologicznym w Jasionce odbyła się konferencja inaugurująca otwarcie tego budynku. Obiekt ten powstał w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

więcej...

16 kwiecień 2012 r.
Zawarto z firmą Podkarpacka Grupa Budowlana Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13 marzec 2013 r.
Ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania jakim jest Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwesrystetu Rzeszowskiego, budowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

9 marzec 2012 r.
Zawarto z firmą WMPS Wylewki Maszynowe s.c. umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

10 styczeń 2012 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 czerwiec 2011 r. 
Zawarto z konsorcjum firm: Podkarpacka Grupa Budowlana Sp. z o.o. i Domstal Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:„Budowa Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 czerwiec 2011 r.
Zawarto z firmą Best Construction Sp. z o.o. umowę na wykonanie inwestycji pn.:„Budowa Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej”, realizowanej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1 kwiecień 2011 r.
Zawarto z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „BUDPOL” S.A. umowę na wykonanie inwestycji pn.:„Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, realizowanej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

18 marzec 2011 r.
Zawarto z Krośnieńską Dyrekcją Inwestycji Sp. z o.o. umowę dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:„Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7 luty 2011
Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:„Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8 grudzień 2010 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 wrzesień 2010 r.
Zawarto z firmą TEBODIN SAP – projekt Sp. z o.o. umowę dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka, woj. podkarpackie”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3 sierpień 2010 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka, woj. podkarpackie”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14 wrzesień 2010 r.
Zawarto z firmą SKANSKA S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka, woj. podkarpackie”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2 sierpień 2010 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka, woj. podkarpackie”, realizowanego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

30 czerwiec 2010 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój

2 sierpień 2010 r.
Zawarto z Konsorcjum firm: SESCO Szymon Ćwik, KULTRES Piotr Gawlik, Biuro Projektów RGS Grzegorz Szal umowę dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie” w ramach projektu pn.; "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

27 maj 2010 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie w ramach projektu pn.; "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 czerwiec 2010 r.
Zawarto z firmą SKANSKA S.A. umowę na roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie” w ramach projektu pn.; "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11 maj 2010 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie w ramach projektu pn.; "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5 maj 2010 r.
Wręczenie nagród w konkursie "Junior Innowacji Podkarpacia", laureatami zostali:

  • I miejsce - Karolina Leśniak - "Koszule Namiare.com"
  • II miejsce - Agnieszka Jędrusik - "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP"
  • III miejsce - Monika Szubertowicz - "Centrum zabaw dla dzieci"

30 grudzień 2009 r.
Złożenie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Warszawie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II Etap"

jesień 2009 r.
Konkurs „Junior Innowacji Podkarpacia”(III edycja)

20 maj 2009 r.
Uroczyste otwarcie firmy MTU Aero Engines na terenie PPNT w Jasionce

5 luty 2009 r.
Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Junior Innowacji Podkarpacia”, laureatami zostali:

  • I miejsce - Sławomir Przybyła - "Szkoła Młodych Robotyków"
  • II miejsce - Mateusz Ryżowicz - "Winnice"
  • III miejsce - Karolina Leśniak - "Infobrooking"

jesień 2008 r.
Konkurs "Junior Innowacji Podkarpacia" (II edycja)

12 czerwiec 2008 r.
„Targi Pracy i Innowacji”

luty 2008 r.
Rozstrzygnięcie konkursu "Najbardziej innowacyjna koncepcja funkcjonowania firmy" oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom.

jesień 2007 r.
Konkurs Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego "Najbardziej innowacyjna koncepcja funkcjonowania firmy"

28 luty 2007 r.
Konferencja Inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego PPNT

3 listopad 2006 r.
Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu doradczego pn.: "Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym" oraz konferencja inauguracyjna projektu doradczego.

czerwiec 2006 r.
Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu doradczego pn.: "Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym" w ramach SPO WKP, lata 2004 - 2006 działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm".

10 luty 2005 r.
Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Podkarpackiego Parku naukowo - Technologicznego (PPNT) - Etap I".

jesień 2004 r.
Założenie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: "Utworzenie Podkarpackiego Parku naukowo - Technologicznego (PPNT) - Etap I" w ramach SPO WKP działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm".

lipiec 2004 r.
Uchwały samorządu Województwa Podkarpackiego:

  • przystąpienie do realizacji projektu utworzenia PPNT (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVV273/04 z dnia 15.07.2004)
  • utworzenie oraz zarządzanie PPNT (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 122/190/04 z dnia 6.07.2004)

19 maj 2003 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, którego sygnatariuszami były następujące strony: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Głogów Małopolski.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Środa, 20 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN